درسی

خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی

درس تحلیل فرهنگی یکی از درس های مهم و سخت در رشته انسانی است. خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی، توسط ست برای شما آماده شده است. شما با مطالعه این خلاصه، راحت تر می‌توانید درس را پیش ببرید. همچنین، به شما کمک خواهد کرد که بتوانید به راحتی با برنامه و دقیق درس بخوانید. با ست همراه باشید.

نکات مهم پیش از شروع مطالعه

برای داشتن مطالعه بهتر، در قدم اول باید با یک برنامه دقیق پیش بروید. در مقاله روش های مطالعه کنکور، به صورت کامل به صحبت درباره برنامه ریزی پرداخته ایم و شما می‌توانید با مطالعه آن، به صورت کامل در این مورد اطلاعات کسب کنید. همچنین، روش های مطالعه را نیز به صورت کامل توضیح دادیم که شما می‌توانید با مطالعه آن با یک برنامه دقیق و حساب شده آماده کنکور خود شوید.

خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی

درس دوم : ارتباطات فرهنگی

چرا ارتباطات فرهنگی میان جوامع مهم است؟

  • ارتباط: یک کنش اجتماعی، که ما را به گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیوند می‌دهد.
چند نکته درمورد ارتباطات:
  1. ارتباطات از خانواده آغاز می‌شود و به گروه دوستان می‌رسد و روزبه‌روز گسترش می‌یابد و امروزه با استفاده از رسانه‌های جمعی، به کل جامعه و سراسر جهان تسری می‌یابد.
  2. نحوه تکوین هویت ما، وابسته است به:

۱) میزان و چگونگی برقراری ارتباطات ما

۲) ساختن شبکه‌های ارتباطی وابسته است.

 

  1. هرچه ارتباط ما با دیگران، آگاهانه‌تر، دقیق‌تر، صمیمی‌تر و صادقانه‌تر باشد، موفقیت ما فزون‌تر و پایدارتر خواهد بود.
  2. یادگیری و شکل‌گیری آگاهی و شخصیت انسان، دراجتماع و از طریق ارتباط با دیگران انجام می‌شود.
  3. هرچه دامنه دیگران ۱. گسترده‌تر و ۲. متنوع‌تر و ۳. درچارچوب مبانی و اصول باشد رشد شخصیت و تعالی فرهنگ، فزون‌تر خواهد بود.

 

خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی

قاعده‌ای که هم انسان‌ها و هم جهان‌های اجتماعی از آن تبعیت می‌کنند:

انسان سالم: انسانی که توانایی برقراری ارتباط سالم با دیگران را دارد.

انسان‌های منزوی و فاقد روابط اجتماعی:

۱. از آرامش و آسایش لازم در زندگی فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و

۲. در معرض انواع بیماری‌ها و آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار دارند.

 

  • جوامع موفق: جوامعی که با رعایت مبانی و اصول فرهنگی خویش، توانایی برقراری ارتباط با دیگران را دارند.

ارتباط اجتماعی: عامل و زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگ است.

تعالی و تکامل فرهنگ، وابسته است به ارتباطات اجتماعی و فرهنگی .

 

ارتباطات فرهنگی چگونه انجام می‌شود؟

مقایسه‌ی ارتباطات فرهنگی در گذشته و امروزه
  1. درگذشته، چادرنشینان کوچ ‌رو، فروشندگان دوره‌گرد، مبلغان مذهبی، جنگجویان فاتح، بازرگانان و تاجران، گردشگران و…، فرهنگ و آداب و رسوم خویش را به دیگران عرضه می‌کردند و متقابلا فرهنگ دیگران را به جامعه خویش انتقال می‌دادند.
  2. امروزه، با ۱) پیشرفت و گسترش رسانه‌ها و فناوری‌ها و ۲) سهولت ارتباطات و انتقال پیام، و نیز ۳) آسان شدن رفت و آمدها بین افراد و ملت‌ها، فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر نزدیک‌تر شده و داد و ستدها و روابط فرهنگی، گسترش و عمق بیشتری پیدا کرده است.

در سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات افراد با فرهنگ‌های مختلف درکنارهم کار و زندگی می‌کنند و به مبادله فرهنگ می‌پردازند.

جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت درسطوح مختلف، زمینه‌ساز انتقال فرهنگ و مبادلات فرهنگی است. مهاجرت از روستاها به شهرها، از شهرهای کوچک به کلان شهرها، ازیک کشور به سایرکشورها و گسترش گردشگری از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی است که درعصرجدید و زندگی مدرن، افزایش یافته است و پیامدهای فرهنگی خاص خود را به‌ همراه آورده است.

خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی

انواع ارتباطات فرهنگی

اشاعه فرهنگی: معنا: سرایت عناصر فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگر به صورت طبیعی و در گذر زمان است.

چه عناصری ممکن است در اشاعه فرهنگی به جوامع دیگر سرایت پیدا کنند؟           فرهنگ و عناصر و مؤلفه‌های فرهنگی، قابلیت انتخاب و الگوپذیری دارند.                آداب و رسوم، سنت‌ها، روش‌ها، قصه‌های عامیانه، ابزار، محصولات و کالاها ممکن است توسط افراد یک جامعه، به‌صورت طبیعی به سایر جوامع سرایت کند.

 

 

اشاعه فرهنگی تحت تاثیر چه عواملی است؟
  • ارتباط و تمایل: برقراری ارتباط با دیگران و علاقه به پذیرش عناصر فرهنگی آنان باعث اشاعه فرهنگی و وام گرفتن عناصر فرهنگی از سایر فرهنگ‌ها می‌شود.

 

اشاعه فرهنگی چگونه صورت می‌گیرد؟

زمانی که دو خرده فرهنگ، و یا دو قوم و یا دو گروه با باورها و اعتقادات مختلف، در کنار هم زیست می‌کنند، عناصری از فرهنگ دیگری را، که با بنیان‌های فرهنگی و علائق خود سازگار می‌بینند، به صورت طبیعی، در فرهنگ خودی پذیرفته و اشاعه می‌دهند. در اشاعه، قوت و جذابیت یک فرهنگ یا مؤلفه فرهنگی، سبب می‌شود که دیگران با آزادی و انتخاب خود، به سوی آن فرهنگ یا مؤلفه برتر گرایش پیدا کنند و آن را بپذیرند. در نتیجه در اشاعه فرهنگی، پذیرش، یک سویه بوده و به صورت آزادانه اتفاق میافتد.

مثال برای اشاعه فرهنگی: وجود واژگانی چون شیمی، الکل، جبر و الگوریتم، در مجموعه اصطلاحات علوم طبیعی، از نشانه‌های اشاعه فرهنگ مسلمانان در اروپاست که به صورت طبیعی به آنجا منتقل شده است.

تبادل فرهنگی:   

تبادل فرهنگی چگونه صورت می‌گیرد؟

زمانی که دو گروه یا دو قوم باهم ارتباط برقرار می‌کنند، به صورت آزادانه و در یک فرایند عادی، از اندیشه، فکر و رفتار یکدیگر اثر می‌پذیرند و جهان فرهنگی آنها نیز بر یکدیگر اثر می‌گذارد. بدین ترتیب در این ارتباط آزاد و دوسویه، عناصری از یک فرهنگ، بدون هیچ اجبار و الزامی به فرهنگ دیگر منتقل می‌شود. اگر این تأثیرات در یک فرایند دوسویه انجام شود و فرهنگ‌ها، با شناسایی عناصر مثبت و منفی فرهنگ مقابل، عناصر مطلوب خود را اخذ و وارد فرهنگ خویش کنند، تبادل فرهنگی اتفاق می‌افتد.

چگونه تبادل فرهنگی موحب رشد فرهنگی می‌شود؟

در تبادل فرهنگی، نابرابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بین دو گروه و بین دو فرهنگ تأثیری در پذیرش ندارد و معمولاً باورهای اساسی، اعتقادات و ارزش‌های فرهنگی حفظ می‌شوند و فرهنگ محسوس و نمادها و هنجارها، در چارچوب همین عقاید و باورها، مبادله شده و باعث رشد فرهنگی می‌شوند.

 

تبادل فرهنگی چه نتایجی برای جهان‌های فرهنگی دارد؟

تبادل فرهنگی باعث:

۱_ پالایش و زایش فرهنگی

۲_ ادامه حیات فرهنگ

۳_ از رکود و واپسماندگی فرهنگی جلوگیری میکند.

 

عدم برقراری تبادل فرهنگی می‌تواند چه نتایجی داشته باشد؟

جهان‌های فرهنگی که توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ندارند:

۱_ رویش فرهنگی نخواهند داشت.

۲_ زوال و نابودی فرهنگی، آنان را تهدید خواهد کرد.

۳_در عصر حاضر که عصر ارتباطات و اطلاعات است، تعاملات و تبادلات فرهنگی، بیش ازپیش، ضروری است و تمام جوامع باید بتوانند از یافته‌های بشری که متعلق به همگان است، بهره‌مند شوند.

 

مثال برای تبادل فرهنگی: سفر دانشجویان اروپایی به کشورهای اسلامی برای بهره بردن از دانش کشورهای مسلمان در دوره تمدن اسلامی،  بدین ترتیب، علوم طبیعی و اجتماعی ازجهان اسلام به اروپا انتقال یافت. بعد از شکل‌گیری دوره جدید در غرب و قدرت یافتن فرهنگ اروپایی، جریان مبادله فرهنگی برعکس شد؛ اعزام دانشجویان کشورهای اسلامی، برای فراگیری علوم، توسط دولت‌های کشورهای اسلامی به اروپا تا از یافته‌های علمی و فرهنگی اروپاییان بهره بگیرند.

 

در این مقاله، خلاصه و نکات درس 5 تحلیل فرهنگی را با یکدیگر بررسی کردیم. داشتن منابع آموزشی با کیفیت، به شما کمک می‌کند که بتوانید درس خواندن را برای خود ساده کنید. ست، برای شما هر خلاصه ای که بخواهید آماده کرده است تا بتوانید بهترین نتایج ممکن را به دست آورید. نمونه سوال، خلاصه و نکات و فیلم آموزشی، منابعی هستند که شما می‌توانید از طریق ست به دست آورید. برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا